| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/563/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz 1380 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009, Nr 153, poz. 1227 z późn. zmianami) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, oraz w wysokości 1/350 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009, Nr 153, poz. 1227 z późn. zmianami) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/389/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »