| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/230/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

421 500,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

130 545,67 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

106 157,54 zł

1) z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

o kwotę

8 157,54 zł

2) z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

o kwotę

98 000,00 zł

Zwiększyć rozchody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

397 111,87 zł

1) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

397 111,87 zł

1.

Dochody po zmianie wynoszą

39 755 016,27 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 505 895,06 zł

2) dochody majątkowe

7 249 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

38 613 099,54 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

28 075 628,69 zł

2) wydatki majątkowe

10 537 470,85 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

1 141 916,73 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

4 907 904,54 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

834 617,54 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenie dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »