| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/230/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

421 500,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

130 545,67 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

106 157,54 zł

1) z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

o kwotę

8 157,54 zł

2) z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

o kwotę

98 000,00 zł

Zwiększyć rozchody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

397 111,87 zł

1) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

397 111,87 zł

1.

Dochody po zmianie wynoszą

39 755 016,27 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 505 895,06 zł

2) dochody majątkowe

7 249 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

38 613 099,54 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

28 075 628,69 zł

2) wydatki majątkowe

10 537 470,85 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

1 141 916,73 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

4 907 904,54 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

834 617,54 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenie dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/230/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »