| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/244/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

585 083,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

1 080 229,80 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

495 146,80 zł

1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

o kwotę

495 146,80 zł

1.

Dochody po zmianie wynoszą

40 339 067,27 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 329 946,06 zł

2) dochody majątkowe

8 009 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

39 692 297,34 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

28 394 826,49 zł

2) wydatki majątkowe

11 297 470,85 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

646 769,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

5 403 051,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »