| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/244/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

585 083,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

1 080 229,80 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

495 146,80 zł

1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

o kwotę

495 146,80 zł

1.

Dochody po zmianie wynoszą

40 339 067,27 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 329 946,06 zł

2) dochody majątkowe

8 009 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

39 692 297,34 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

28 394 826,49 zł

2) wydatki majątkowe

11 297 470,85 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

646 769,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

5 403 051,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/244/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »