| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/268/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 maja 2013r.

o zmianie uchwały Nr XXIII/222/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/222/12 Rady Gminy Zebrzydowice z 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2013 r. poz. 1618), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

15 marca za pierwszy kwartał,;

2) w § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

na wskazany indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zebrzydowice.;

3) uchyla się § 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »