| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l i art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 28 § 1 i 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wyrach:

1. zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

2. wyznacza inkasenta ww opłaty,

3. określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Wyry pobór opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso ww opłaty powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

§ 4. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Wyry w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata opłaty przez podmioty zobowiązane zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić, a jeżeli wpłata nastąpiła po terminie wynikającym z przepisów prawa - w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »