| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l i art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 28 § 1 i 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wyrach:

1. zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

2. wyznacza inkasenta ww opłaty,

3. określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Wyry pobór opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso ww opłaty powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

§ 4. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Wyry w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata opłaty przez podmioty zobowiązane zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić, a jeżeli wpłata nastąpiła po terminie wynikającym z przepisów prawa - w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »