| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/233/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala

§ 1.

Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Gierałtowice według następujących norm:

L.p.

Stanowisko

Obniżony wymiar zajęć o:

1

Dyrektor szkoły podstawowej

18 godzin

2

Wicedyrektor szkoły podstawowej

9 godzin

3

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

18 godzin

4

Wicedyrektor w zespole szkolno-przedszkolnym do 14 oddziałów

9 godzin

5

Wicedyrektor w zespole szkolno-przedszkolnym od 15 i więcej oddziałów

12 godzin

6

Wicedyrektor w zespole szkolno-przedszkolnym ds. przedszkola liczącego do 4 oddziałów

15

7

Wicedyrektor w zespole szkolno-przedszkolnym ds. przedszkola liczącego od 5 oddziałów do 7 oddziałów

18

§ 2.

Traci moc uchwała: Uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »