| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza i obiektu komunalnego na terenie cmentarza położonego w Miasteczku Śląskim oraz za usługi cmentarne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza i obiektu komunalnego położonego w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 23 oraz za usługi cmentarne w wysokości określonej w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXX/253/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 24 maja 2013 r.

Cennik opłat za korzystanie z cmentarza i obiektu komunalnego na terenie cmentarza położonego w Miasteczku Śląskim oraz za usługi cmentarne.

I.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

netto

1.

Opłaty za ustalenie miejsca do pochowania zwłok na okres 20 lat.

1.1

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych ( powyżej 6 lat ), ( bez prawa murowania ).

120,00

1.2

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych dla osób dorosłych ( bez prawa murowania ).

200,00

1.3

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych za dochowanie drugiej osoby dorosłej do grobu istniejącego, dotyczy także opłat wniesionych za życia.

14,00

Opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok różnicy między pierwszym pochówkiem, a rokiem, w którym następuje dochowanie drugiej osoby x stawkę opłaty za każdy rok.Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi 14,00.

1.4

W kwaterze grobów dziecięcych ( do 6 lat ) ziemnych, pojedynczych ( bez prawa murowania.

120,00

2.

Opłaty za ustalenie stałego miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok osób dorosłych i dzieci lub prochów na okres dłuższy niż 20 lat.

2.1

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe ( głębinowe ) na okres 50 lat.

1.870,00

2.2

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe ( głębinowe ) na okres 50 lat.

2.420,00

2.3

W kwaterze – kolumbarium – ściana z niszami ( o wym. 60x40x40 ) na urny na okres 25 lat.

1.800,00

Każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą w kolumbarium.

3.

Inne opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

3.1

Opłata za ponowne użycie grobu po okresie 20 lat od 1-szych pochówków dla:

a/ grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych,

275,00

b/ grobów tradycyjnych , ziemnych, głębinowych za pochowanie.

275,00

2 osoby ( opłaty po 137,50 zł za osobę)

c/ grobów ziemnych, dziecięcych.

165,00

3.2

Opłata za ponowne użycie grobu po okresie 20 lat w przypadku dwóch osób pochowanych w grobie głębinowym na kolejne 20 lat pobierana jest od górnej osoby.

275,00

3.3

Opłata za czynności kancelaryjno - terenowe związane z ustaleniami dotyczącymi prawa do grobu i ustawienia nagrobka.

24,00

3.4

Opłata za ustawienie nagrobka na grobie nowym oraz przy wymianie istniejącego nagrobka na nowy:

a/ tradycyjnym ziemny,

81,00

b/ dwumiejscowym ziemnym,

161,00

c/ dziecięcym,

40,00

d/ grobowcu jednomiejscowym,

90,00

e/ grobowcu dwumiejscowym,

179,00

f/ montaż płyty w kolumbarium.

45,00

3.5

Opłata za wjazd na teren cmentarzy:

a/ pojazdami firm kamieniarskich

- w celu rozebrania pomnika do pogrzebu

19,00

- w celu ustawienia nowego nagrobka

19,00

3.6

Opłaty eksploatacyjne w oparciu o czynności wykopania grobów, na pokrycie kosztów prac porządkowych, sprzątania miejsc nielegalnego składowania odpadów, naprawy elementów drógi ścieżek oraz innych urządzeń cmentarza:

a/ za groby pojedyncze oraz przy dochowaniu 2 osoby do grobu głębinowego,

200,00

b/ za groby głębinowe i grobowce 1 miejscowe ( podwójne ), przy pochowaniu pierwszej trumny,

250,00

c/ za grobowce 2 miejscowe przy pochowaniu pierwszej trumny,

322,00

d/ za groby dziecięce,

115,00

e/ za urny umieszczane w kolumbarium,

115,00

f/ przy umieszczaniu kolejnych trumien do grobowca.

172,00

4

Opłaty za ustalenie miejsca grzebalnego za życia ( tzw. rezerwacja przyszłego grobu ):

a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych na okres 25 lat
UWAGA: tylko w kwaterach wyznaczonych do rezerwacji

350,00

b/ w kwaterze kolumbarium, ściana z niszami na okres 25 lat

2.250,00

Uwaga:z chwilą udostępnienia miejsca grzebalnego za życia ( rozpoczęcia rezerwacji ) w kwaterze kolumbarium ( ściana z niszami ), każde kolejne dochowanie urny nie powodujeprzedłużenia terminu dysponowania niszą urnową

II

Opłaty za korzystanie z obiektów komunalnych na terenie cmentarzy.

1.

Opłaty za korzystanie z obiektów technicznych Domu Przedpogrzebowego.

a/opłata za przechowanie 1 trumny ze zwłokami za dobę

100,00

b/ opłata za przechowanie 1 urny z prochami lub 1 trumny ze zwłokami niemowlęcymi za dobę

50,00

c/ czynność dezynfekcji (chłodni).

50,00

III

Usługi (czynności ) cmentarne

1.

Usługa przygotowania tradycyjnego, ziemnego miejsca grzebalnego, bez prawa murowania, tj. wykopanie, przygotowanie elementów grobu do pogrzebu, zasypanie wykopu oraz uformowanie kopczyka nad grobem

a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych głębinowych dla osób dorosłych (powyżej 6 lat),

500,00

b/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych,

450,00

c/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych jako dochowanie do istniejącego grobu głębinowego,

400,00

d/ w kwaterze grobów dziecięcych ( do 6 lat ) ziemnych, pojedynczych.

82,00

2

Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem miejsca do złożenia trumny ze zwłokami .

a/ w kwaterze grobów murowanych grobowce 1 i 2 miejscowe - wykonanie czynności otwarcia i zamknięcia płyt grobowca z zabezpieczeniem po wykonaniu pochówku trumny ze zwłokami.

220,00

3

Czynności ekshumacyjne zwłok lub szczątków na terenie cmentarzy komunalnych (na podstawie charakterystyki robót):

a/ otwarcie grobu do 5 lat po pochówku,

1.538,00

b/ otwarcie grobu od 5 do 10 lat po pochówku,

1.301,00

c/ otwarcie grobu powyżej 10 lat od pochówku.

1.065,00

4.

Opłaty administracyjne pobierane od podmiotów gospodarczych działających na rynku usług pogrzebowych, np. firmy kamieniarskie, zakłady pogrzebowe

4.1

Opłata za wskazanie miejsca na kwaterze.

24,00

4.2

Nadzór nad czynnościami kopania, przygotowania do pogrzebu, zasypania grobu ziemnego, wywozu ziemi z wykopu pod grobowiec:

4.2.1

grób pojedynczy

77,00

4.2.2

grób głębinowy

99,00

4.2.3

grób dziecięcy

44,00

4.2.4

wykop pod grobowiec jednomiejscowy

110,00

4.2.5

wykop pod grobowiec dwumiejscowy.

132,00

IV

Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem do pogrzebu na terenie cmentarzy.

1.

Wykonanie rozbiórki nagrobka grobu ziemnego z zabezpieczeniem elementów płyt:

a/ nagrobek z płytą poziomą,

180,00

b/ nagrobek z płytą pionową.

240,00

2

Za montaż obudowy drewnianej pojedynczej

40

3

Za montaż obudowy drewnianej podwójnej

80

4

Wykonanie rozbiórki i wywóz nagrobka w przypadku rezygnacji z grobu

a/ nagrobek na grobie jednomiejscowym,

200,00

b/ nagrobek na grobie dwumiejscowym,

350,00

c/ nagrobek dziecięcy.

150,00

Ceny w cenniku są cenami netto. Do ceny doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

W związku z wybudowaniem nowego Cmentarza Komunalnego w Miasteczku Ślaskim przy ul. Dworcowej 23, istnieje potrzeba uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza, z obiektu komunalnego oraz za usługi cmentarne, w celu sprawnego funkcjonowania cmentarza komunalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »