| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Zmienić treść Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim w zakresie:

1. w § 3 skreśla się ust. 3 - "Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: 1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, 2) na zarządzenie prokuratora lub sądu, 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel".

2. w § 6 ust. 1 skreśla się:

a) pkt 2 - "niszczenia zieleni i urządzeń cmentarza"

b) pkt 5 - "uszkodzenia grobów, grobowców, krzyży, itp."

c) pkt 6 - "zakłócania ciszy i porządku"

d) pkt 7 - "zaśmiecania i zanieczyszczania terenu"

e) pkt 13 - "umieszczania reklam bez zgody administratora"

f) pkt 14 - "handlu bez zgody administratora".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zaś art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) określa kompetencje Burmistrza Miasta tj.: "utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów), na których terenie cmentarz jest położony". Regulamin normuje kwestie związane z zarządzaniem cmentarza komunalnego, co pozwoli na jego prawidłowe funkcjonowanie, a jego zmiana konieczna jest w zakresie wyżej wskazanych unormowań obowiązującego prawa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »