| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Zmienić treść Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim w zakresie:

1. w § 3 skreśla się ust. 3 - "Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: 1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, 2) na zarządzenie prokuratora lub sądu, 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel".

2. w § 6 ust. 1 skreśla się:

a) pkt 2 - "niszczenia zieleni i urządzeń cmentarza"

b) pkt 5 - "uszkodzenia grobów, grobowców, krzyży, itp."

c) pkt 6 - "zakłócania ciszy i porządku"

d) pkt 7 - "zaśmiecania i zanieczyszczania terenu"

e) pkt 13 - "umieszczania reklam bez zgody administratora"

f) pkt 14 - "handlu bez zgody administratora".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zaś art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) określa kompetencje Burmistrza Miasta tj.: "utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów), na których terenie cmentarz jest położony". Regulamin normuje kwestie związane z zarządzaniem cmentarza komunalnego, co pozwoli na jego prawidłowe funkcjonowanie, a jego zmiana konieczna jest w zakresie wyżej wskazanych unormowań obowiązującego prawa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »