| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Ogrodzieniec w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, po zapełnieniu pojemnika/pojemników o pojemności określonej w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w sprawie regulaminu utrzymania i czystości na terenie gminy Ogrodzieniec.

§ 2.

1. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi:

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych–16,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych–22,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) –55,00 zł.

2. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób nie selektywny wynosi:

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych–32,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych–44,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) –110,00 zł.

3. Za dostarczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne, a także za ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3.

Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/307/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »