| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/332/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 i   art.7 pkt 9   w związku z   art.40 ust.2 pkt 2   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.) w   związku z   art.9, art.11 ust.1, art.13 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z   2012r. poz.406) a   także art.11 ust 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz.U. z   2012r. poz.642 t.j.), RADA GMINY PSARY UCHWALA:  

§   1.   §9 statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Psarach zmienioną uchwałą Rady Gminy Psary XXV/272/2012 z   dnia 29 listopada 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXII/251/2012 z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Psarach otrzymuje brzmienie: Do podstawowych zadań Biblioteki i   jej filii należy:  

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących własnego regionu.  

2. Obsługa użytkowników, a   przede wszystkim udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.  

3. Organizowanie czytelnictwa i   udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i   niepełnosprawnym.  

4. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy.  

5. Współpraca z   Biblioteką Powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacyjnej na terenie całego powiatu.  

6. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i   wydawniczej.  

7. Prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej i   szkoleniowej.  

8. Popularyzacja książki, biblioteki, nauki i   sztuki.  

9. Współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami i   organizacjami w   zakresie popularyzacji książki, rozwijania czytelnictwa i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych mieszkańców.  

10. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z   rozwojem nauki i   kultury.  

11. Doskonalenie zawodowe pracowników.  

12. Doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej.  

13. Administrowanie przydzielonym mieniem.  

14. Inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy w   zakresie realizacji polityki bibliotecznej i   kulturalnej oraz społeczeństwa informacyjnego.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »