| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/332/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 i   art.7 pkt 9   w związku z   art.40 ust.2 pkt 2   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.) w   związku z   art.9, art.11 ust.1, art.13 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z   2012r. poz.406) a   także art.11 ust 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz.U. z   2012r. poz.642 t.j.), RADA GMINY PSARY UCHWALA:  

§   1.   §9 statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Psarach zmienioną uchwałą Rady Gminy Psary XXV/272/2012 z   dnia 29 listopada 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXII/251/2012 z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Psarach otrzymuje brzmienie: Do podstawowych zadań Biblioteki i   jej filii należy:  

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących własnego regionu.  

2. Obsługa użytkowników, a   przede wszystkim udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.  

3. Organizowanie czytelnictwa i   udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i   niepełnosprawnym.  

4. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy.  

5. Współpraca z   Biblioteką Powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacyjnej na terenie całego powiatu.  

6. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i   wydawniczej.  

7. Prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej i   szkoleniowej.  

8. Popularyzacja książki, biblioteki, nauki i   sztuki.  

9. Współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami i   organizacjami w   zakresie popularyzacji książki, rozwijania czytelnictwa i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych mieszkańców.  

10. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z   rozwojem nauki i   kultury.  

11. Doskonalenie zawodowe pracowników.  

12. Doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej.  

13. Administrowanie przydzielonym mieniem.  

14. Inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy w   zakresie realizacji polityki bibliotecznej i   kulturalnej oraz społeczeństwa informacyjnego.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »