| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/282/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siewierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą
Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r.
Nr 85, poz. 1411)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Określa się następujący rodzaj dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Siewierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów remontowo - budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku samodzielnie prowadzonego remontu.

§ 2. Usługa o której mowa w § 1 jest odpłatna. Wysokość ceny zależy od pojemności kontenera.

§ 3. Określa się następujące wysokości cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w nw. kontenerach:

- kontener o pojemności 3 – 3,5 m3              -              324,00 zł

- kontener o pojemności 5 m3                            -              378,00 zł

- kontener o pojemności 7 m3                            -              421,20 zł

- kontener o pojemności 10 m3                            -              529,20 zł

§ 4. Ceny określone w § 3 zawierają cenę postoju kontenera na nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »