| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach

Rada Miejska Skoczowa

uchwala:

§ 1. Wyznaczyć na terenie miasta Skoczowa strefę płatnego parkowania:

1. Parking nr 1 - wzdłuż ulicy Cieszyńskiej: od Rynku do wjazdu na Mały Rynek,

2. Parking nr 2 - wzdłuż ulicy Cieszyńskiej: od ulicy Objazdowej do ulicy Mickiewicza.

§ 2. 1. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 do 14:00.

2. Ustalić wysokość opłaty parkingowej, wnoszonej z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych w następujący sposób:

a) za postój do pół godziny - 1,00 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny - 2,00 zł brutto,

c) za postój drugą godzinę - 2,20 zł brutto,

d) za postój trzecią godzinę - 2,40 zł brutto,

e) za postój czwartą godzinę i każdą następną godzinę postoju - 2,00 zł brutto.

§ 3. Wprowadzić opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na parkingach wymienionych w §1, które nie gwarantują wolnego miejsca na parkingu, w następujący sposób:

1. Abonament mieszkańca-uprawniający mieszkańca ulicy, na której wyznaczono strefę płatnego parkowania, do postoju w jej obrębie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego w wysokości:

a) abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca - 20 brutto,

b) abonament mieszkańca na okres 1 roku - 200 brutto. Dokumentami upoważniającymi do wykupienia abonamentu mieszkańca są dokument tożsamości z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo kopia tej umowy.

2. Abonament zwykły- uprawniający każdego uczestnika ruchu do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach gminnych za wyjątkiem Rynku w wysokości:

a) abonament zwykły na okres 1 miesiąca - 200 zł brutto,

b) abonament zwykły na okres 1 roku - 1 200 brutto.

§ 4. Ustalić opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2 lub § 3 ust.1-2 oraz za postój ponad czas opłacony (powyżej 15 minut) – 40 brutto.

§ 5. 1. Ustalić następujący sposób pobierania opłat:

a) parkingowej- na parkingach wymienionych w § 1, przez uiszczenie jej w parkomacie lub za pomocą elektronicznych form płatności, w szczególności poprzez system płatności mobilnych,

b) abonamentowej- o której mowa w § 3 ust. 1-2, przez wpłatę w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie lub za pomocą elektronicznych form płatności, w szczególności poprzez system płatności mobilnych,

c) dodatkowej- o której mowa w § 4, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

a) przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, w których Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej umieszczona została w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, parkujących w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,

b) dokonujących zaopatrzenia w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką „Stanowisko na czas zaopatrzenia do 15 minut”,

c) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz Straży Miejskiej w Skoczowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/238/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 01 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »