| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 23 maja 2013r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć plan dochodów gminy z kwoty 14 172 569,71zł do kwoty 13 930 871,71zł tj. o kwotę 241 725,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć plan wydatków gminy z kwoty 15 476 672,71 do kwoty 15 187 947,71zł tj. o kwotę 288 725,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 257 076,00zł

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 1 257 076,00zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2 200 000,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 2 200 000,00zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 942 924,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 875 924,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6.

Określa się limit zobowiązań: z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,  na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 257 076,00zł,  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 942 924,00zł,

§ 7.

Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.„ w sposób jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Skorygować „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2013” zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł,

2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 257 076,00zł,

3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 942 924,00zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2013

Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »