| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/460/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry zmianie ulega Rozdział I pkt.6, który otrzymuje brzmienie:

6. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego.

W najbliższych latach zasób mieszkaniowy Gminy Tarnowskie Góry nie powinien ulec znacznym zmianom. Co co ilości lokali przewiduje się niewielką tendencję malejącą w okresie 2013-2018 - ok.3%. Zmniejszenie zasobu lokali Gminnych następować będzie na skutek utraty lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, które na wniosek dotychczasowych najemców zostaną sprzedane na ich rzecz. Zakłada się, iż w uzasadnionych przypadkach ze względu na sły stan techniczny najemcy lokali w budynkach gminnych będą przekwaterowywani do lokali zamiennych, zaś nieruchomość będzie wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu. Zmniejszenie zasobu zostanie zrekompensowane poprzez planowaną budowę dwóch budynków obejmujących łącznie 72 lokale komunalne. Ponadto przewiduje się przejęcie lokali z zasobów PKP w ilości 23 szt. Ilość lokali socjalnych wzrośnie poprzez przekwalifikowanie lokali komunalnych o niskim standardzie. Planowane jest również wydzielenie z zasobów niemieszkalnych pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal tymczasowe po stosownej adaptacji. Prognoza dla Gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Lata

Liczba lokali

Stan techniczny całości zasobów mieszkanio-wych

w budynkach Gminy

w budynkach wspólnot mieszk.

w tym komunal-
nych

w tym socjalnych

w tym w budynkach Gminy - nowo-wybudowanych

Ogółem

2013

1279

416

1539

156

0

1695

dostateczny

2014

1274

396

1511

159

0

1670

dostateczny

2015

1269

376

1483

162

0

1645

dostateczny

2016

1300

356

1481

175

36

1656

dostateczny

2017

1331

336

1477

190

36

1667

dostateczny

2018

1326

316

1442

200

0

1642

dostateczny

§ 2. W załączniku do Uchwały nr XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry zmianie ulega Rozdział IV pkt.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Warunki obniżenia czynszu

2.1 W latach 2013-2018 ustala się procentowe współczynniki obniżające i podwyższające stawki bazowe czynszu dla lokali komunalnych.

2.2 Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową:

a) za mieszkanie w suterenie, mieszkanie adoptowane z pomieszczeń strychowych

-15 %

b) a wspólne użytkowanie przedpokoju, łazienki lub wc                            

-10 %

c) za brak instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w mieszkaniu              

-15 %

d) za brak instalacji gazowej w mieszkaniu

-10 %

e) za brak łazienki w mieszkaniu              

-5 %

f) za brak wc w mieszkaniu              

-10 %

g) za brak wc w budynku              

-15 %

h) za brak kuchni w mieszkaniu

-10 %

i) za mieszkanie na poddaszu              

-5 %

j) za zamieszkiwanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki              

-5 %

2.3 Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) za instalację centralnego ogrzewania zdalaczynnego w mieszkaniu

+15 %

b) za instalację ciepłej wody zdalaczynnej w mieszkaniu

+10 %

c) za położenie mieszkania na pierwszym lub drugim piętrze o ile nie jest to ostatnia kondygnacja

+5 %

2.4 Dodatki i ulgi wymienione w pkt 2.2 i 2.3 podlegają sumowaniu. Suma ulg nie może przekroczyć 60% kwoty bazowej czynszu.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »