| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/460/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry zmianie ulega Rozdział I pkt.6, który otrzymuje brzmienie:

6. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego.

W najbliższych latach zasób mieszkaniowy Gminy Tarnowskie Góry nie powinien ulec znacznym zmianom. Co co ilości lokali przewiduje się niewielką tendencję malejącą w okresie 2013-2018 - ok.3%. Zmniejszenie zasobu lokali Gminnych następować będzie na skutek utraty lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, które na wniosek dotychczasowych najemców zostaną sprzedane na ich rzecz. Zakłada się, iż w uzasadnionych przypadkach ze względu na sły stan techniczny najemcy lokali w budynkach gminnych będą przekwaterowywani do lokali zamiennych, zaś nieruchomość będzie wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu. Zmniejszenie zasobu zostanie zrekompensowane poprzez planowaną budowę dwóch budynków obejmujących łącznie 72 lokale komunalne. Ponadto przewiduje się przejęcie lokali z zasobów PKP w ilości 23 szt. Ilość lokali socjalnych wzrośnie poprzez przekwalifikowanie lokali komunalnych o niskim standardzie. Planowane jest również wydzielenie z zasobów niemieszkalnych pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal tymczasowe po stosownej adaptacji. Prognoza dla Gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Lata

Liczba lokali

Stan techniczny całości zasobów mieszkanio-wych

w budynkach Gminy

w budynkach wspólnot mieszk.

w tym komunal-
nych

w tym socjalnych

w tym w budynkach Gminy - nowo-wybudowanych

Ogółem

2013

1279

416

1539

156

0

1695

dostateczny

2014

1274

396

1511

159

0

1670

dostateczny

2015

1269

376

1483

162

0

1645

dostateczny

2016

1300

356

1481

175

36

1656

dostateczny

2017

1331

336

1477

190

36

1667

dostateczny

2018

1326

316

1442

200

0

1642

dostateczny

§ 2. W załączniku do Uchwały nr XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry zmianie ulega Rozdział IV pkt.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Warunki obniżenia czynszu

2.1 W latach 2013-2018 ustala się procentowe współczynniki obniżające i podwyższające stawki bazowe czynszu dla lokali komunalnych.

2.2 Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową:

a) za mieszkanie w suterenie, mieszkanie adoptowane z pomieszczeń strychowych

-15 %

b) a wspólne użytkowanie przedpokoju, łazienki lub wc                            

-10 %

c) za brak instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w mieszkaniu              

-15 %

d) za brak instalacji gazowej w mieszkaniu

-10 %

e) za brak łazienki w mieszkaniu              

-5 %

f) za brak wc w mieszkaniu              

-10 %

g) za brak wc w budynku              

-15 %

h) za brak kuchni w mieszkaniu

-10 %

i) za mieszkanie na poddaszu              

-5 %

j) za zamieszkiwanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki              

-5 %

2.3 Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) za instalację centralnego ogrzewania zdalaczynnego w mieszkaniu

+15 %

b) za instalację ciepłej wody zdalaczynnej w mieszkaniu

+10 %

c) za położenie mieszkania na pierwszym lub drugim piętrze o ile nie jest to ostatnia kondygnacja

+5 %

2.4 Dodatki i ulgi wymienione w pkt 2.2 i 2.3 podlegają sumowaniu. Suma ulg nie może przekroczyć 60% kwoty bazowej czynszu.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »