| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/463/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dowódcy Garnizonu w Tarnowskich Górach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala :

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że:

1. punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

- budynku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

- budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- budynku zajmowanego przez jednostkę wojskową,

- budynku kościoła,

- terenu cmentarzy,

2. punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym wygrodzony ogródek letni (gastronomia), może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

- budynku przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

- budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- budynku zajmowanego przez jednostkę wojskową,

§ 2. 1. Odległość 50 m, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do budynku, o którym mowa w § 1, a w przypadku jeżeli budynek lub teren , o którym mowa w § 1 jest ogrodzony przez wejście należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego budynku lub terenu.

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, w którym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego, odległość, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do budynku, o którym mowa w § 1, a w przypadku jeżeli budynek lub teren , o którym mowa w § 1 jest ogrodzony przez wejście należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego budynku lub terenu.

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012.1137).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »