| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/463/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dowódcy Garnizonu w Tarnowskich Górach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala :

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że:

1. punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

- budynku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

- budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- budynku zajmowanego przez jednostkę wojskową,

- budynku kościoła,

- terenu cmentarzy,

2. punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym wygrodzony ogródek letni (gastronomia), może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

- budynku przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

- budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- budynku zajmowanego przez jednostkę wojskową,

§ 2. 1. Odległość 50 m, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do budynku, o którym mowa w § 1, a w przypadku jeżeli budynek lub teren , o którym mowa w § 1 jest ogrodzony przez wejście należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego budynku lub terenu.

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, w którym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego, odległość, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do budynku, o którym mowa w § 1, a w przypadku jeżeli budynek lub teren , o którym mowa w § 1 jest ogrodzony przez wejście należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego budynku lub terenu.

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012.1137).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »