| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/369/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 3   ust. 1-3 ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 roku o   odznakach i   mundurach (tekst jednolity – Dz. U. z   1978 roku Nr 31, poz. 130 z   późniejszymi zmianami), § 7   ust. 2   Statutu Miasta Będzina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 9   czerwca 2009 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i   Cyfryzacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§   1.   Ustanowić sztandar miasta Będzina, którego wzór graficzny oraz opis określają załączniki nr 1   i nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 21 grudnia 1978 r. o   odznakach i   mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w   drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i   inne symbole. Ich wzory stanowione są w   zgodzie z   zasadami heraldyki, weksylologii i   miejscową tradycją historyczną oraz wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  
W związku z   powyższym, aby spełnić powyższe wymogi ustawowe, wykonanie projektu sztandaru Będzina zlecono pracownikom naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającym duże doświadczenie w   opracowywaniu projektów wszelkich insygniów miejskich. Przygotowany przez nich projekt sztandaru uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i   Cyfryzacji, której podstawę stanowi Uchwała nr 19-488/O/2013 Komisji Heraldycznej z   dnia 8   lutego 2013 r. Wszelkie procedury związane z   przygotowaniem oraz uzyskaniem pozytywnej opinii przez właściwego ministra zostały dopełnione, w   związku z   czym na mocy § 7   ust. 2   Statutu Miasta Będzina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 9   czerwca 2009 roku Rada w   drodze uchwały może podjąć decyzję o   ustanowieniu sztandaru.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na wykonanie sztandaru, który stanowiąc kolejny symbol naszego miasta nawiązujący do jego wielowiekowej historii, zaświadczać będzie o   niepowtarzalności oraz bogatej tradycji historycznej i   kulturowej Będzina. Ponadto jego uczestnictwo w   najważniejszych wydarzeniach i   uroczystościach, pozwoli na nadanie im wyjątkowej rangi i   powagi. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/369/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sztandar Będzina AWERS REWERS  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/369/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Sztandar Będzina OPIS  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »