| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/369/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 3   ust. 1-3 ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 roku o   odznakach i   mundurach (tekst jednolity – Dz. U. z   1978 roku Nr 31, poz. 130 z   późniejszymi zmianami), § 7   ust. 2   Statutu Miasta Będzina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 9   czerwca 2009 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i   Cyfryzacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§   1.   Ustanowić sztandar miasta Będzina, którego wzór graficzny oraz opis określają załączniki nr 1   i nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 21 grudnia 1978 r. o   odznakach i   mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w   drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i   inne symbole. Ich wzory stanowione są w   zgodzie z   zasadami heraldyki, weksylologii i   miejscową tradycją historyczną oraz wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  
W związku z   powyższym, aby spełnić powyższe wymogi ustawowe, wykonanie projektu sztandaru Będzina zlecono pracownikom naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającym duże doświadczenie w   opracowywaniu projektów wszelkich insygniów miejskich. Przygotowany przez nich projekt sztandaru uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i   Cyfryzacji, której podstawę stanowi Uchwała nr 19-488/O/2013 Komisji Heraldycznej z   dnia 8   lutego 2013 r. Wszelkie procedury związane z   przygotowaniem oraz uzyskaniem pozytywnej opinii przez właściwego ministra zostały dopełnione, w   związku z   czym na mocy § 7   ust. 2   Statutu Miasta Będzina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 9   czerwca 2009 roku Rada w   drodze uchwały może podjąć decyzję o   ustanowieniu sztandaru.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na wykonanie sztandaru, który stanowiąc kolejny symbol naszego miasta nawiązujący do jego wielowiekowej historii, zaświadczać będzie o   niepowtarzalności oraz bogatej tradycji historycznej i   kulturowej Będzina. Ponadto jego uczestnictwo w   najważniejszych wydarzeniach i   uroczystościach, pozwoli na nadanie im wyjątkowej rangi i   powagi. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/369/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sztandar Będzina AWERS REWERS  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/369/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Sztandar Będzina OPIS  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »