| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/745/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1- 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172 z późn. zm), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XX/497/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru następującej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zwanej dalej"opłatą":

1) dla nieruchomości, które w całości stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - opłata ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – zwanej dalej„ustawą", tj. od gospodarstwa domowego,

2) dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - opłata ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy, tj. od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, o których mowa w§1:

1) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w§1 pkt 1, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:

a) 13,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 26,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 38,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 50,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 62,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 74,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 86,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w§1 pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:

a) 21,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 42,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 63,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 84,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 105,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 126,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 147,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

3) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w§1 pkt 2, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:

a) 16,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 32,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 46,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 60,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 75,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 89,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 104,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w§1 pkt 2, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:

a) 25,50 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 51,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 76,50 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 102,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 127,50 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 153,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 178,50 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są następujące:

a) 7,80 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 8,10 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 10,40 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 12,10 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 13,30 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 23,30 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 67,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 162,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 300,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 360,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 460,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 460,00 zł + 50,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności
od 11,0 m3,

- z zastrzeżeniem pkt 3,

2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są następujące:

a) 13,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 14,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 17,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 19,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 121,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 480,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 580,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 740,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 740,00 zł + 70,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności
od 11,0 m3,

m) 6,00 zł za kosz uliczny o pojemności od 0,01 m3do 0,045 m3,

n) 8,00 zł za kosz uliczny o pojemności większej niż 0,045 m3jednak nie większej niż 0,07 m3,

- z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1, w prasokontenerach lub innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące:

a) 700,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

b) 1 180,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

c) 1 180,00 zł + 120,00 zł za każdy dodatkowy m3netto powyżej 10 m3za urządzenia o pojemności netto od 11,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

4) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2, w prasokontenerach lub innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące:

a) 1 240,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

b) 2 000,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

c) 2 000,00 zł + 180,00 zł za każdy dodatkowy m3netto powyżej 10 m3za urządzenia o pojemności netto od 11,0 m3przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Z dniem wejścia w życie nin. uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XXVIII/701/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty,

2) Uchwała Nr XXVIII/702/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »