| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia nie mogą być usytuowane na terenie:

a) obiektów kultu religijnego,

b) cmentarzy,

c) zakładów opieki zdrowotnej,

d) bibliotek,

e) szkół i przedszkoli,

f) placów zabaw dla dzieci.

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów
od granicy terenu szkół.

3. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży
lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 2

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane na podstawie dotychczasowych zasad zachowują ważność do czasu wygaśnięcia.

§ 3

Ograniczenia odległości, o których mowa w § 1 ust. 2 nie dotyczy punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu.

§ 4

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Bierunia: nr III/8/9/97 z dnia 6.05.1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow.4,5% (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży, szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia, Nr VI/6/2000 z dnia 20.06.2000 r. w spawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Bierunia nr III/8/97 z dnia 6.05.1997 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »