| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia nie mogą być usytuowane na terenie:

a) obiektów kultu religijnego,

b) cmentarzy,

c) zakładów opieki zdrowotnej,

d) bibliotek,

e) szkół i przedszkoli,

f) placów zabaw dla dzieci.

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów
od granicy terenu szkół.

3. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży
lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 2

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane na podstawie dotychczasowych zasad zachowują ważność do czasu wygaśnięcia.

§ 3

Ograniczenia odległości, o których mowa w § 1 ust. 2 nie dotyczy punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu.

§ 4

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Bierunia: nr III/8/9/97 z dnia 6.05.1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow.4,5% (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży, szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia, Nr VI/6/2000 z dnia 20.06.2000 r. w spawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Bierunia nr III/8/97 z dnia 6.05.1997 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »