| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaworze Nr VI/61/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu

Działając na podstawie art. 5b oraz art. 7   ust. 1   pkt 17 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.   j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr VI/61/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 czerwca 2011 r. w   sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz jej statutu wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 9   ust. 1   pkt 2   załącznika nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie:  

2)   uczęszczająca do VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, ;

2)   § 33 ust. 1   załącznika nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie:  

1.   W poszczególnych okręgach wybiera się:  

1)   w okręgu Nr 1   – trzech radnych-juniorów,  

2)   w okręgu Nr 2   – pięciu radnych-juniorów,  

3)   w okręgu Nr 3   – czterech radnych-juniorów,  

4)   w okręgu Nr 4   – trzech radnych-juniorów. ;

3)   § 41 ust. 4   załącznika nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie:  

4.   W przypadku nieobsadzenia lub wygaśnięcia mandatu samorząd uczniowski właściwej szkoły dokonuje w   ciągu miesiąca wyboru radnego-juniora spośród kandydatów zgłoszonych na zasadach określonych w   niniejszym Statucie oraz którym przysługiwało bierne prawo wyborcze w   momencie wyboru Rady. Radni-juniorzy, którzy uzyskali mandat w   trybie określonym w   zdaniu poprzedzającym, wykonują mandat do czasu zakończenia kadencji Rady. ;

4)   w § 44 załącznika nr 1   do uchwały skreśla się ust. 2   i 3.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »