| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/XXIV/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 26 maja 2013r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) i   art. 3   ust. 1   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 r o   odznakach i   mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Adminisrtracji i   Cyfryzacji Rada Gminy Popów uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustanawia się symbole Gminy Popów : herb, flagę, baner i   pieczęcie mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową i   społeczno – gospodarczą mieszkańców gminy.  

§ 2.  

1.   Herb Gminy Popów przedstawia w   żółtym polu tarczy herbowej bawolą ( żubrzą) głowę z   charakterystycznym kolcem w   nozdrzach pomiędzy meandrującymi dwoma rzekami o   barwie błękitnej.  

2.   Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały  

§ 3.  

1.   Flagę Gminy Popów stanowi płat o   proporcjach 5:8 (szerokość do długości) o   barwie żółtej, w   którego centrum znajduje się bawola ( żubrza) głowa z   charakterystycznym kolcem w   nozdrzach pomiędzy meandrującymi dwoma rzekami o   barwie błękitnej.  

2.   Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

1.   Baner Gminy Popów stanowi płat o   proporcjach 1:5 (szerokość do wysokości) o   barwie żółtej, w   którego centrum znajduje się bawola ( żubrza) głowa z   charakterystycznym kolcem w   nozdrzach pomiędzy poziomymi meandrującymi dwoma rzekami o   barwie błękitnej.  

2.   Wzór graficzny baneru stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 5.  

1.   Ustanawia się 3   wzory pieczęci Gminy Popów: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójtowską i   pieczęć Rady Gminy Popów.  

2.   Pieczęć ogólnogminna, okrągła o   średnicy 36mm, wyobraża w   polu pieczętnym godło herbu Gminy Popów a   w otoku napis majuskulny: GMINA POPÓW, który rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

3.   Pieczęć wójtowska, okrągła o   średnicy 36mm, wyobraża w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Popów a   w otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY POPÓW, który rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

4.   Pieczęć Rady Gminy Popów, okrągła o   średnicy 36mm, wyobraża w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Popów, a   w otoku napis majuskulny: RADA GMINY POPÓW, który rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski  

5.   Graficzne wzory pieczęci opisanych w   punktach 1   - 3   zawiera załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/ XXIV/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 26 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190/ XXIV/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 26 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190/ XXIV/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 26 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 190/ XXIV/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 26 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »