| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/310/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę (per saldo) 723.628,31 zł, w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.091,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 750.719,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 723.628,31 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.253,82 zł, w pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 902.882,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/310/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/310/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. dotyczą:

1) programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius w związku z rozliczeniem końcowym projektu. Zwiększa się dochody w 801,80101 § 2001 o 6.653,00 zł oraz wydatki w 801,80101 § 4211 o 6.653,00 zł.

2) odszkodowania na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach sygn. Akt XII C 428/2012 z dnia 8 marca 2012 r. Zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4600 o 172.600,82 zł.

3) projektu pn.: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II”. Zmniejsza się dochody w 926,92695 § 6207 o 768.019,31 zł oraz wydatki w 926,92695 § 6057 o 768.019,31 zł, § 6059 o 134.862,82 zł.

4) nadpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji do KZK GOP w Katowicach za 2012 r. Zwiększa się dochody w 600,60004 § 0970 o 20.438,00 zł.

5) dochodów ze sprzedaży łupka. Zwiększa się dochody w 900,90095 § 0870 o 17.300,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »