| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm),

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 545)  dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczny limit ilości odbieranych odpadów zmieszanych:

- 60 litrów na osobę miesięcznie.;

2) W § 2 uchwały  dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »