| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z poźn. zm.),

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

§ 2. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik A do deklaracji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 1006).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/262/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/262/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »