| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z poźn. zm.),

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

§ 2. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik A do deklaracji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 1006).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/262/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/262/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »