| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/410/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi46.907.214,69PLN,w tym dochody bieżące w wysokości35.844.355,69 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi48.652.153,69PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.760.903,69PLN.

§ 3.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt nie ulegnie zmianie.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości1.744.939,00PLNpozostaną:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 752.947,00 PLN,

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 541.992,00 PLN.

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 4.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/410/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »