| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr KB 3251.14.2013 Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 28 maja 2013r.

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/161/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 67.035.607,00

- po stronie wydatków kwotą 79.367.798,00 W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 69.521.466,24

- po stronie wydatków na kwotę 90.525.808,64Na plan dochodów ogółem: 69.521.466,24wykonano:66.872.744,37co stanowi96,19 %w tym:

- dochody majątkowe na plan: 3.413.536,84 wydatkowano: 3.298.475,82 co stanowi: 96,63 %,

- dochody bieżące na plan: 66.107.929,40 wydatkowano: 63.574.268,55 co stanowi: 96,17 %. W strukturze osiągniętych dochodów za 2012 r.:

- dochody własne 39.773.222.60 stanowią 59,47 %

- subwencja ogólna 17.345,897,00 stanowi 25,94 %

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.966.479,90 stanowią 4,44 %.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.947.509,20 stanowią 2,91 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 4.839.635,67 stanowią 7,24 % Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2012 r. wyniosły 33.210.006,46 zł co stanowi 82,87 % dochodów własnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.625.212,03 zł w tym:

- podatek rolny - 324.036,43 zł

- podatek od nieruchomości - 1.073.510,02 zł

- podatek od środków transportowych - 227.665,58 zł.             

- 2- W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 385.880,60 zł. W 2012 r. została umorzona przez WFOŚriGW pożyczka na łączną kwotę 1.782.678,40 zł. Gmina na dzień 32.12.2012 r. nie posiada zadłużenia z tytułu długoterminowych pożyczek. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł. Na wykonanie dochodów w 2012 r. w wysokości ponad 96 % znaczący wpływ miały osiągnięte niższe dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych / - 1.661 tys. zł / wykonanie w 66,76 %

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej /-1.182 tys. zł/ wykonanie 66,23 % planu

- podatku dochodowego os osób fizycznych /- 361 tys. zł/ wykonanie 97,22 %. Natomiast gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych w bankach na plan – 350.000,00 zł. wykonanie 1.201.446,18 zł.

Wójt Gminy Pawłowice


mgr.inż Damian Galusek


Załącznik do Sprawozdania Nr KB 3251.14.2013
Wójta Gminy Pawłowice
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »