| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/177/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 116.950 zł zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 110.450 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 29.500 zł zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 210.000 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Plan wydatków zwiększa się na utrzymanie parkingów 7.000 zł, utrzymanie cmentarza komunalnego 12.500 zł, dotację podmiotową na Gminnego Ośrodka Kultury 10.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na budowę studni głębinowych 100.000 zł i na budowę ujęcia wody 110.000 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.322.049,55 zł

b) wydatki w wysokości 17.933.666,55 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 388.383 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” Zwiększyć plan wydatków: Dział 801 rozdz. 80104 - wydatki bieżące o kwotę 37.500 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 362/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 9 maja 2013r. Po zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

1. Zadanie „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice” otrzymuje nazwę

Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzkii zmniejsza się plan wydatków.

dz 010 rozdz. 01010 o kwotę 110.000 zł

2. Skreśla się zadanie „Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej”

dz 010 rozdz. 01010 kwota 100.000 zł

3. Zadanie „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw” otrzymuje nazwę

Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym.Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały..

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Wprowadzić plan dotacji celowej dla Gminy Świnna Dział 801 rozdz. 80104 – wydatki bieżące – kwota 37.500 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 362/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 9 maja 2013r. Zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o kwotę 10.000 zł. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/177/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »