| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/497/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązującej na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust.1, i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór 1 m3nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)

§ 2. Stawka opłaty, o których mowa w uchwale jest stawką maksymalną, za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

§ 3. 1. Stawka opłaty w wysokości maksymalnej ma zastosowanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów a ich obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmuje Gmina, realizując tzw. wywóz zastępczy zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Przedsiębiorcom świadczącym ww. usługi właścicielom nieruchomości na podstawie zawartych umów, zaleca się stosowanie stawek opłat w wysokości niższej od określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLIII/652/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie Miasta Knurów.

§ 8. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »