| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/498/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),  art. 18 ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art.  4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy,  jeżeli  odpady  komunalne  są  zbierane  i odbierane  w sposób selektywny w wysokości 9,70 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa uchwała Nr XXIII/336/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 7,80 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 7,80 zł

3) za pojemnik 240 litrów - 15,60 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 31,10 zł

5) za worek 35 litrów - 2,60 zł

6) za worek 40 litrów - 2,60 zł

7) za worek 60 litrów - 3,90 zł

8) za worek 80 litrów - 5,20 zł

9) za worek 120 litrów - 7,80 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 23,40 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 23,40 zł

3) za pojemnik 240 litrów - 41,50 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 75,20 zł

5) za worek 35 litrów - 9,10 zł

6) za worek 40 litrów - 9,10 zł

7) za worek 60 litrów - 11,70 zł

8) za worek 80 litrów - 13,00 zł

9) za worek 120 litrów - 23,40 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/439/13 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Tyniec

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »