| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/498/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),  art. 18 ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art.  4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy,  jeżeli  odpady  komunalne  są  zbierane  i odbierane  w sposób selektywny w wysokości 9,70 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa uchwała Nr XXIII/336/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 7,80 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 7,80 zł

3) za pojemnik 240 litrów - 15,60 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 31,10 zł

5) za worek 35 litrów - 2,60 zł

6) za worek 40 litrów - 2,60 zł

7) za worek 60 litrów - 3,90 zł

8) za worek 80 litrów - 5,20 zł

9) za worek 120 litrów - 7,80 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 23,40 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 23,40 zł

3) za pojemnik 240 litrów - 41,50 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 75,20 zł

5) za worek 35 litrów - 9,10 zł

6) za worek 40 litrów - 9,10 zł

7) za worek 60 litrów - 11,70 zł

8) za worek 80 litrów - 13,00 zł

9) za worek 120 litrów - 23,40 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/439/13 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »