| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXVIII.43.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i uchwały Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy Krzyżanowice:

1) obejmuje, nabywa udziały oraz akcje, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

2) obejmuje udziały oraz akcje w zamian za wnoszone wkłady niepieniężne w postaci gruntów, budynków, budowli oraz pozostałych składników majątkowych,

2. Wniesienie wkładów niepieniężnych następuje za zgodą Rady Gminy Krzyżanowice.

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych winno być uzasadnione potrzebami zarówno samej spółki jak i gminy.

§ 2. 1. Wójt Gminy Krzyżanowice cofa oraz zbywa udziały i akcje w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Krzyżanowice.

2. Cofanie udziałów przez Gminę Krzyżanowice następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia.

§ 3. 1. Zbywanie oraz cofanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Krzyżanowice następuje w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustępie 2.

2. Cofnięcie lub zbycie wszystkich posiadanych udziałów i akcji w spółce następuje za zgodą Rady Gminy Krzyżanowice.

§ 4. 1. Zbywanie przez Wójta Gminy Krzyżanowice udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego, następuje w jednym z następujących trybów :

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.

2. Wyboru trybu zbycia udziałów oraz akcji dokonuje Wójt Gminy Krzyżanowice.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów i akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

§ 5. 1. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Krzyżanowice informuje Radę Gminy Krzyżanowice na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji.

2. Informacja zawiera dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy jest podejmowanie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.

Koniecznością zatem jest podjęcie przez Radę Gminy Krzyżanowice niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »