| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/710/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany treści  załącznika  nr 3 do Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji o nazwie "Z-ODP 2 - Załącznik  do deklaracji D-ODP dotyczy nieruchomości, na którejnie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunalne", na stronie 2 w części C, w poluOdpady gromadzone są w pojemnikach -

- uchylić zapis:"(zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)",

- wprowadzić zapis:"(zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)".

§ 2. Nowy skorygowany wzór załącznika Nr 3 (Z-ODP 2) do Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchylić§4 Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji o nazwie "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/710/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zmiana uchwały ma na celu sprostowanie omyłki polegającej na:

- korekcie "Załącznika Z-ODP 2" zawierającego nieprawidłowe przywołanie ust."3"§ 6Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, gdzie dookreśla się rodzaje (wielkość) pojemników, które powinne być stosowane na terenie gminy.

              W pierwotnie ustalonym wzorze załącznika do deklaracji "Z-ODP 2 - Załącznik  do deklaracji D-ODP dotyczy nieruchomości, na którejnie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunalne", na stronie 2 w części C, w poluOdpady gromadzone są w pojemnikachw zdaniu"(zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)"powołano się na nieistniejący"ust. 3" w § 6. Regulamin nie zawiera bowiem jednostki redakcyjnej oznaczonej jako § 6 ust. 3.

oraz:

- uchyleniu Załącznika Nr 4: "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)".

              Załącznik Nr 4: "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)", które miało na celu weryfikację danych w zakresie ilości i pojemności pojemników zadeklarowanych przez przedsiębiorców zostało sporządzone na podstawie § 7 ust. 3Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. Ustalenia wynikające z powyższego uregulowania mają na celu uwzględnienie i dostosowanie pojemników do indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, ale jednocześnie zobowiązują do przestrzegania minimalnej pojemności pojemników. Jednakże zgodnie z art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczbypojemnikówz odpadamikomunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym nie ma zastosowania weryfikacja zadeklarowanych pojemników na podstawie zapisów § 7 ust. 3Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »