| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/710/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany treści  załącznika  nr 3 do Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji o nazwie "Z-ODP 2 - Załącznik  do deklaracji D-ODP dotyczy nieruchomości, na którejnie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunalne", na stronie 2 w części C, w poluOdpady gromadzone są w pojemnikach -

- uchylić zapis:"(zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)",

- wprowadzić zapis:"(zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)".

§ 2. Nowy skorygowany wzór załącznika Nr 3 (Z-ODP 2) do Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchylić§4 Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji o nazwie "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/710/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zmiana uchwały ma na celu sprostowanie omyłki polegającej na:

- korekcie "Załącznika Z-ODP 2" zawierającego nieprawidłowe przywołanie ust."3"§ 6Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, gdzie dookreśla się rodzaje (wielkość) pojemników, które powinne być stosowane na terenie gminy.

              W pierwotnie ustalonym wzorze załącznika do deklaracji "Z-ODP 2 - Załącznik  do deklaracji D-ODP dotyczy nieruchomości, na którejnie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunalne", na stronie 2 w części C, w poluOdpady gromadzone są w pojemnikachw zdaniu"(zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów)"powołano się na nieistniejący"ust. 3" w § 6. Regulamin nie zawiera bowiem jednostki redakcyjnej oznaczonej jako § 6 ust. 3.

oraz:

- uchyleniu Załącznika Nr 4: "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)".

              Załącznik Nr 4: "Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy)", które miało na celu weryfikację danych w zakresie ilości i pojemności pojemników zadeklarowanych przez przedsiębiorców zostało sporządzone na podstawie § 7 ust. 3Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. Ustalenia wynikające z powyższego uregulowania mają na celu uwzględnienie i dostosowanie pojemników do indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, ale jednocześnie zobowiązują do przestrzegania minimalnej pojemności pojemników. Jednakże zgodnie z art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczbypojemnikówz odpadamikomunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym nie ma zastosowania weryfikacja zadeklarowanych pojemników na podstawie zapisów § 7 ust. 3Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »