| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 665/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 4 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: „8. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki udzielenia ulgi, wymienione w ust. 1, zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.”

2) W § 7 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale są:

a) Kierownicy/Dyrektorzy jednostek podległych Gminie Sosnowiec w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce, jeżeli wartość należności pieniężnych nie przekracza 15.000 zł od jednego dłużnika;

b) Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy samodzielnych referatów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w przypadku należności przypadających Gminie związanych z zakresem zadań tego wydziału, jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza kwoty 15.000 zł od jednego dłużnika;

c) Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca, w przypadku należności przypadających Gminie związanych z zakresem zadań nadzorowanych przez nich wydziałów i jednostek podległych, jeżeli wartość należności pieniężnej przekracza kwotę 15.000 zł i nie przekracza kwoty 30.000 od jednego dłużnika;

d) Prezydent Miasta Sosnowca, jeżeli należności przekraczają wartość należności pieniężnych określonych w ust. 1 lit. a), b) i c), a w przypadku umorzenia należności przekraczających kwotę 100.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu."

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »