| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.296.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX.251.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Strumienia- Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX.251.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 30 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 30 grudnia danego roku.,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Termin uiszczenia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. upływa w dniu 30 września 2013 r.;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Strumieniu lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »