| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/611/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały Nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi

Na podstawie art.6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi zmianie ulega § 2 ust.1, który otrzymuje brzmienie: "Cena za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym dostarczenie kontenera/worka typu big-bag, transport i zagospodarowanie odpadów) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzących remonty samodzielnie wynosi:

a) za odbiór worka typu big-bag z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (odpady remontowo-budowlane) –160,00 zł netto/szt.

b) za odbiór kontenera o pojemności 3,5 m³ z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (odpady remontowo-budowlane) –370,00 zł netto/szt.

c) za odbiór kontenera o pojemności 5 m³ z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (odpady remontowo-budowlane) –420,00 zł netto/szt.

d) za odbiór kontenera o pojemności 7 m³ z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (odpady remontowo-budowlane) -585,00 zł netto/szt.

2. W uchwale Nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi, zmianie ulega załącznik nr 1 – Zlecenie nr ….......z dnia ….......... na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) z remontów prowadzonych samodzielnie na nieruchomościach, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/611/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »