| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/342/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/324/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013 r. , poz. 594 ), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm) oraz art.400a ust.1 pkt 8, art.403 ust.2, ust.4 pkt 1a, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w zwiazku z uchwałą Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032 " Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/324/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust 3 skreśla się litery f) i g).

2) § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: "4. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Toszka z siedzibą w Toszku przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w którym ma być udzielona dotacja.Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2013 składa się w terminie do 30.06.2013 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »