| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w § 13:

1) ust. 1c. otrzymuje brzmienie: „1c. Kryterium dochodowe uznaje się za spełnione w przypadku najmu lokali na czas nieokreślony, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 200% w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

O lokale socjalne mogą ubiegać się osoby, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z praw tego lokatora.

Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto uzyskane w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku”.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku wniosków o pozyskanie mieszkania przez nadbudowę lub przebudowę albo adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe wykonywaną całkowicie lub częściowo na koszt wnioskodawcy, weryfikację wniosku przeprowadza się w oparciu o kryteria zamieszkiwania i kryterium lokalowe. Pozytywna weryfikacja wniosku stanowi podstawę do rozpoczęcia przez wynajmującego procedur związanych z realizacją wniosku.

Dochód osób ubiegających się o pozyskanie mieszkania przez nadbudowę lub przebudowę albo adaptację pomieszczeń na koszt najemcy nie może być wyższy niż 550% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 300% w gospodarstwie wieloosobowym”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »