| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/359/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Ustroń stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/359/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.

Wykaz przystanków na terenie Gminy Ustroń

Lp.

Ulica

Nazwa przystanku

Numer przystanku

Strona

1

Szeroka

Nierodzim Przedszkole

01

L

2

Kojzara

Ustroń ul. Kojzara - Market

01

P

3

Kojzara

Ustroń ul. Kojzara - Market

02

L

4

3 Maja

Ustroń  Polana

01

P

5

3 Maja

Ustroń Polana Motel

02

P

6

Wiślańska

Ustroń Polana Motel

01

L


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/359/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Ustroń

§ 1.

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustroń mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

§ 2.

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie uzgodnienia z Gminą Ustroń.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

3. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

4. Rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości przez poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

5. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora lub przewoźnika).

6. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

7. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.

8. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

9. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »