| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 z późniejszymi zmianami ) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala, co następuje

§ 1.

Zmniejszasię dochody budżetowe o kwotę zł:1.109.402,-

- załącznik nr  1.

Zmniejszasię wydatki budżetowe o kwotę zł:1.735.019,-

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach - załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 5.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne - załącznik nr 5.

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 6.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą Budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów:

45.885.934,34 zł

po stronie wydatków:

49.901.613,25 zł

planowany deficyt:

4.015.678,91 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 4.015.678,91zł zostanie pokryty z:

a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek        167.018,- zł

b) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 1.783.125,- zł

c) wolnych środków  1.217.508,91 zł

d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   848.027,-zł

§ 9.

Kwoty wykazane w § 1 i § 2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2013

- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2013

- nr 2a   - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku

- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy

- nr 6 - plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Rycak

Doktor nauk prawnych, adwokat, w latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »