| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 z późniejszymi zmianami ) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala, co następuje

§ 1.

Zmniejszasię dochody budżetowe o kwotę zł:1.109.402,-

- załącznik nr  1.

Zmniejszasię wydatki budżetowe o kwotę zł:1.735.019,-

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach - załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 5.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne - załącznik nr 5.

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 6.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą Budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów:

45.885.934,34 zł

po stronie wydatków:

49.901.613,25 zł

planowany deficyt:

4.015.678,91 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 4.015.678,91zł zostanie pokryty z:

a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek        167.018,- zł

b) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 1.783.125,- zł

c) wolnych środków  1.217.508,91 zł

d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   848.027,-zł

§ 9.

Kwoty wykazane w § 1 i § 2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2013

- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2013

- nr 2a   - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku

- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy

- nr 6 - plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/305/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »