| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami ), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2013” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 97.947,00w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 97.944,00 złote

1) własne 97.944,00 złote

2. Dochody majątkowe o kwotę 3,00 złote

1) własne 3,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 97.947,00w tym:

1. wydatki  bieżące o kwotę 12.566,00 w tym

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 9.560,00 w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474,00 złote

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.086,00,00 złote

2) dotacje 3.006,00 złote

2. Wydatki majątkowe o kwotę 85.381,00 złotych

1) własne 85.381,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków na zakup nieruchomości (grunty) o kwotę 85.381,00 złotych

Wartość zadania po zmianach 565.381,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.006,00 złotych

Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.733.028,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów  37.834.701,55 złotych

Plan wydatków  38.316.718,55 złotych

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 6.

Plan przychodów i rozchodów , jak również źródła finansowania planowanego deficytu budżetowego nie ulegają zmianie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/294/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/294/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/294/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/294/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »