| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 kwietnia 2010r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2010r. Nr 98, poz. 1568), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/473/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR LIV/1245/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Podnieść kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o kwotę 50,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego.

§ 2. [1]) Podnieść od dnia 1 listopada 2012r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o kwotę 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na jego wiek w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego.

§ 3. [2]) Podnieść od dnia 1 listopada 2012r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o kwotę 70,00 zł na każde dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego.

§ 4. Podwyższone kwoty w/w dodatków finansowane będą ze środków własnych gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska – Białej.

§ 6. [3]) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. [4]) Uchwała ma zastosowanie do dodatków do końca okresu zasiłkowego 2017/2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

                                                                     


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XIX/473/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w spr. zmiany uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie  podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 2796), która weszła w życie z dniem 31 lipca 2012r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr 98, poz. 1568

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »