| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391z późn.zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach ul. Lipowa 14 na inkasenta opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % kwoty pobranych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm) pozwoliła na wprowadzenie możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Zgodnie z art. 6l ust.2 w/w ustawy, przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wielowieś zarządziła pobór opłat w drodze inkasa, wyznaczyła inkasenta oraz określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »