| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/247/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 61 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co dwa miesiące, do ostatniego dnia miesiąca: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia każdego roku, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za dwa miesiące kalendarzowe.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa ostatniego dnia sierpnia 2013 r.

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wielowsi, przelewem na rachunek bankowy Gminy Wielowieś lub pobierana poprzez inkasenta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/171/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art.6l. ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Rada Gminy w Wielowsi przygotowała projekt uchwały w tej materii, w związku z tym należało dokonać stosownej zmiany uchwały dot. „określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Ponadto niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie częstotliwości pobierania opłat na okres 2 miesięcy, co przyczyni się do ograniczenia kosztów obsługi administracyjnej.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »