| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/324/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 12,60 zł miesięcznie za osobę.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,50 zł miesięcznie za osobę.

3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w wysokości 5,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

4. W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki. Oświadczenie należy składać co roku w terminie od 1 września do 31 października.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o niżej określonej pojemności:

1) 80l – 10,00 zł,

2) 120l – 13,00 zł,

3) 140l – 15,00 zł,

4) 240l – 23,00 zł,

5) 360l – 34,00 zł,

6) 660l – 46,00 zł,

7) 770l – 49,00 zł,

8) 1100l – 52,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 80l – 6,50 zł,

2) 120l – 9,00 zł,

3) 140l – 11,00 zł,

4) 240l – 17,50 zł,

5) 360l – 26,00 zł,

6) 660l – 36,00 zł,

7) 770l – 38,00 zł,

8) 1100l – 40,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/258/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »