| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/324/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 12,60 zł miesięcznie za osobę.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,50 zł miesięcznie za osobę.

3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w wysokości 5,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

4. W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki. Oświadczenie należy składać co roku w terminie od 1 września do 31 października.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o niżej określonej pojemności:

1) 80l – 10,00 zł,

2) 120l – 13,00 zł,

3) 140l – 15,00 zł,

4) 240l – 23,00 zł,

5) 360l – 34,00 zł,

6) 660l – 46,00 zł,

7) 770l – 49,00 zł,

8) 1100l – 52,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 80l – 6,50 zł,

2) 120l – 9,00 zł,

3) 140l – 11,00 zł,

4) 240l – 17,50 zł,

5) 360l – 26,00 zł,

6) 660l – 36,00 zł,

7) 770l – 38,00 zł,

8) 1100l – 40,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/258/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »