| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

do Porozumienia nr 67/KT/2012 z dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

do Porozumienia nr 67/KT/2012 z   dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych   (t.j. Dz.U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.).      

 

zostaje zawarty pomiędzy    
 

Województwem Śląskim     , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:    

Aleksandry Gajewskiej    

Wicemarszałka Województwa Śląskiego    

Stanisława Dąbrowy    

Członka Zarządu Województwa Śląskiego    

zwanym dalej "Przekazującym"    

a    

Powiatem Zawierciańskim     ,   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:    

Rafał Krupa    

Starosta    

Rafał Porc    

Wicestarosta  

zwanym dalej "Przejmującym"    

aneks nr 1   o następującej treści:    

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego powyżej Porozumienia:    

-   w   § 3   wprowadza się   pkt " 5a   " o   następującym brzmieniu: "5a. W   2013 roku przyjmuje się wskaźnik n 1 =34.979 zł/km oraz n 2 =26.809 zł/km, w   związku z   czym dotacja na realizację zadań objętych porozumieniem w   okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 3.069.374 zł (w zaokrągleniu do złotych),    

-   w   § 5   wprowadza się   pkt "1a   " o   następującym brzmieniu: "1a. W   2013 roku rozliczenia dokonywane będą na dotychczas obowiązujących formularzach rozliczenia rzeczowo-finansowego".    

§   2.  

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.    

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną częśc przedmiotowego porozumienia.    

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

 

Strona Przekazująca                                                                                                                   Strona Przejmująca        

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław   Dąbrowa

STAROSTA  


Rafał   Krupa


WICESTAROSTA  


Rafał   Porc

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »