| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/350/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/288/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,  wprowadza się następującą zmianę: w § 2 uchyla się pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Przepis art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określać ma w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego m.in. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Dalsze przepisy przyznają także radzie gminy uprawnienie do określania w drodze ww. uchwały wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2).

              Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wystąpieniu z dnia 27 maja 2013 r. skierowanym do Ministra Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wskazał, że żądanie przez organy gminy dokumentów w postaci zaświadczeń z uczelni wyższych mających siedzibę poza granicami danej miejscowości, potwierdzających odbywanie nauki w określonym systemie (studia stacjonarne/niestacjonarne), zaświadczeń od pracodawcy potwierdzających stałe wykonywanie pracy poza daną miejscowością w sytuacji, gdy jej wykonywanie związane jest z zamieszkaniem poza terenem gminy, czy zaświadczeń z właściwej wojskowej jednostki organizacyjnej o odbywaniu służby wojskowej lub inne dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji lub lokalu wystawione przez „odpowiednie instytucje”, narusza zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych mieszkańców. Ponadto w ocenie Generalnego Inspektora Danych Osobowych takie dokumenty jak w szczególności zaświadczenie z zakładu karnego, czy aresztu śledczego przedkładane w celu potwierdzenia przebywania poza miejscem zamieszkania stanowią dane szczególnie chronione.

              Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest dokonanie zmiany uchwały Nr XXIV/288/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, poprzez uchylenie w § 2 pkt 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »