| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/351/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie za kwartał, w następujących terminach:

1) I opłata (za lipiec, sierpień, wrzesień) – w terminie do 15 września,

2) II opłata (za październik, listopad, grudzień) – w terminie do 15 listopada,

3) III opłata (za styczeń, luty, marzec) – w terminie do 15 marca,

4) IV opłata (za kwiecień, maj, czerwiec) – w terminie do 15 maja,

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice lub pobierana w drodze inkasa.

2. Wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy Zbrosławice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/289/12  Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

W związku ze zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zachodzi konieczność zmiany terminu płatności w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom uzyskanie informacji o zmianach dokonanych w nowym systemie gospodarowania odpadami oraz złożenie korekt deklaracji. Zmiana stawki opłaty powoduje bowiem konieczność dokonania przez mieszkańców korekty uprzednio złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana terminu płatności umożliwi mieszkańcom płatność dopiero po wykonaniu przedmiotowej usługi, co stanowi szczególnie istotną kwestię dla zarządców nieruchomości wielolokalowych. Zarządcy wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy zgłaszali uwagi o utrudnieniach związanych z płatnością za odbiór odpadów komunalnych „z góry”, uwzględniając pobór opłaty od mieszkańców w formie czynszu za każdy miesiąc.

Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono zgodnie z terminami określonymi w ordynacji podatkowej, tj. w tych terminach jak podatek od nieruchomości.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »