| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII 352/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) w związku z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się inkasentom w osobach sołtysów w sołectwach:

1) Boniowice – Mariola Lizoń,

2) Czekanów – Andrzej Ordon,

3) Jaśkowice – Katarzyna Miszczuk

4) Kamieniec – Aneta Kapek,

5) Karchowice – Jerzy Posmyk,

6) Kopienica – Tomasz Kamiński,

7) Księży Las – Ginter Trautmann,

8) Laryszów – Piotr Szołtysik,

9) Łubie – Sylwia Dziambor,

10) Łubki – Ewa Zadorożna,

11) Miedary – Herbert Kupka,

12) Przezchlebie – Manfred Bagsik,

13) Ptakowice – Ludwik Janoszka,

14) Szałsza – Teresa Brzęczek,

15) Wieszowa – Ireneusz Robakowski,

16) Wilkowice – Damian Nowara,

17) Zawada – Ryszard Błaziński,

18) Zbrosławice – Agnieszka Meka.

3. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach Jasiona, Ziemięcice i Świętoszowice powierza się inkasentom w osobach:

1) Zofia Wysocka w Jasionie,

2) Grażyna Szyguła w Ziemięcicach,

3) Lilianna Glagla w Świętoszowicach.

§ 2. Inkasent pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaca w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice w terminach przyjętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII 352/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą zarządza się na terenie Gminy Zbrosławice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, powołuje się inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso. Na mocy przedmiotowej uchwały pomiędzy Gminą Zbrosławice a inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, który jest skuteczny bez konieczności wyrażenia zgody przez osoby wskazane jako inkasent.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »