| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII 352/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) w związku z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się inkasentom w osobach sołtysów w sołectwach:

1) Boniowice – Mariola Lizoń,

2) Czekanów – Andrzej Ordon,

3) Jaśkowice – Katarzyna Miszczuk

4) Kamieniec – Aneta Kapek,

5) Karchowice – Jerzy Posmyk,

6) Kopienica – Tomasz Kamiński,

7) Księży Las – Ginter Trautmann,

8) Laryszów – Piotr Szołtysik,

9) Łubie – Sylwia Dziambor,

10) Łubki – Ewa Zadorożna,

11) Miedary – Herbert Kupka,

12) Przezchlebie – Manfred Bagsik,

13) Ptakowice – Ludwik Janoszka,

14) Szałsza – Teresa Brzęczek,

15) Wieszowa – Ireneusz Robakowski,

16) Wilkowice – Damian Nowara,

17) Zawada – Ryszard Błaziński,

18) Zbrosławice – Agnieszka Meka.

3. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach Jasiona, Ziemięcice i Świętoszowice powierza się inkasentom w osobach:

1) Zofia Wysocka w Jasionie,

2) Grażyna Szyguła w Ziemięcicach,

3) Lilianna Glagla w Świętoszowicach.

§ 2. Inkasent pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaca w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice w terminach przyjętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII 352/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą zarządza się na terenie Gminy Zbrosławice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, powołuje się inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso. Na mocy przedmiotowej uchwały pomiędzy Gminą Zbrosławice a inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, który jest skuteczny bez konieczności wyrażenia zgody przez osoby wskazane jako inkasent.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »