| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 maja 2013r.

do porozumienia nr 5/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                             Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 1, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Baradzieja         Przewodniczącego Zarządu Związku

Benedykta Lanusznego     Członka Zarządu Związku

zwanym dalej „MZK Jastrzębie"

zwanych dalej łącznie „Stronami Porozumienia".

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 5/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 5 ust. 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez MZK Jastrzębie Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr:86 1240 6292 1111 0010 5063 2629zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Przewodniczący Zarządu Związku MZK w Jastrzębiu-Zdroju


Krzysztof Baradziej


Członek Zarządu Związku MZK w Jastrzębiu-Zdroju


Benedykt Lanuszny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »