| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/128/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 ), art.211, art. 212, art. 217, art. 220 oraz art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę   654 000,00 zł   , to jest z   kwoty 12 101 878,41 zł  

do kwoty   11 447 878,41 zł   , w   tym dochody majątkowe o   kwotę   654 000,00 zł   to jest z   kwoty 1   454 000,00 zł  

do kwoty   800 000,00 zł   , z   tego:  

w dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków  

powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł o   kwotę   654 000,00 zł  

wycofanie z   budżetu planowanych środków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej  

§   2.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę   454 000,00 zł   , to jest z   kwoty 13 275 634,41 zł  

do kwoty   12 821 634,41 zł   , w   tym:  

1.   zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę   636 800,00 zł   , to jest z   kwoty 3   422 500,00 zł  

do kwoty   2 785 700,00 zł  

2.   zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę   182 800,00 zł   , to jest z   kwoty 9   853 134,41 zł  

do kwoty   10 035 934,41 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   i 2   do niniejszej uchwały  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi   1 373 756,00 zł   i zostanie sfinansowany następującymi  

przychodami:  

1)   z nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie   14 380,00 zł  

2)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie   1 359 376,00 zł  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę   200 000,00 zł   , to jest z   kwoty 1   600 000,00 zł do kwoty  

1 800 000,00,   w tym:  

w § 950 - Wolne środki o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   200 000,00 zł   , to jest z   kwoty  

1 585 620,00 zł do kwoty   1 785 620,00 zł  

§   4.   1.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2013 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy  

otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na rok 2013 obejmujący zestawienie kwot udzielanych dotacji  

otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Jejkowice  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »