| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/128/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 ), art.211, art. 212, art. 217, art. 220 oraz art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę   654 000,00 zł   , to jest z   kwoty 12 101 878,41 zł  

do kwoty   11 447 878,41 zł   , w   tym dochody majątkowe o   kwotę   654 000,00 zł   to jest z   kwoty 1   454 000,00 zł  

do kwoty   800 000,00 zł   , z   tego:  

w dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków  

powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł o   kwotę   654 000,00 zł  

wycofanie z   budżetu planowanych środków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej  

§   2.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę   454 000,00 zł   , to jest z   kwoty 13 275 634,41 zł  

do kwoty   12 821 634,41 zł   , w   tym:  

1.   zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę   636 800,00 zł   , to jest z   kwoty 3   422 500,00 zł  

do kwoty   2 785 700,00 zł  

2.   zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę   182 800,00 zł   , to jest z   kwoty 9   853 134,41 zł  

do kwoty   10 035 934,41 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   i 2   do niniejszej uchwały  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi   1 373 756,00 zł   i zostanie sfinansowany następującymi  

przychodami:  

1)   z nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie   14 380,00 zł  

2)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie   1 359 376,00 zł  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę   200 000,00 zł   , to jest z   kwoty 1   600 000,00 zł do kwoty  

1 800 000,00,   w tym:  

w § 950 - Wolne środki o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   200 000,00 zł   , to jest z   kwoty  

1 585 620,00 zł do kwoty   1 785 620,00 zł  

§   4.   1.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2013 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy  

otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na rok 2013 obejmujący zestawienie kwot udzielanych dotacji  

otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Jejkowice  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/128/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »