| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 6k oraz 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przyjmuje się metodę ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391 ze zm.), tj. od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby prowadzące jedno gospodarstwo, utrzymujące
się wspólnie i zamieszkujące razem w tym samym budynku jednorodzinnym przypadku zabudowy wielorodzinnej w jednym lokalu mieszkalnym.

§ 2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1. w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 18,00 zł za gospodarstwo jednoosobowe,

b) 34,00 zł za gospodarstwo dwuosobowe,

c) 48,00 zł za gospodarstwo trzyosobowe,

d) 60,00 zł za gospodarstwo czteroosobowe,

e) 70,00 zł za gospodarstwo pięcioosobowe,

f) 78,00 zł za gospodarstwo sześcioosobowe,

g) 84,00 zł za gospodarstwo siedmioosobowe,

h) 88,00 zł za gospodarstwo ośmioosobowe i większe,

2. w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 9,00 zł za gospodarstwo jednoosobowe,

b) 17,00 zł za gospodarstwo dwuosobowe,

c) 24,00 zł za gospodarstwo trzyosobowe,

d) 30,00 zł za gospodarstwo czteroosobowe,

e) 35,00 zł za gospodarstwo pięcioosobowe,

f) 39,00 zł za gospodarstwo sześcioosobowe,

g) 42,00 zł za gospodarstwo siedmioosobowe,

h) 44,00 zł za gospodarstwo ośmioosobowe i większe,

§ 3. Dla ustalenia opłaty w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności:

1. w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 13,45 zł za pojemnik 110 l – 120 l,

b) 22,45 zł za pojemnik 240 l,

c) 84,38 zł za pojemnik 1100 l,

d) 10,66 zł za worek 80 l,

e) 12,23 zł za worek 100 l,

2. w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 18,48 zł za pojemnik 110 l – 120 l,

b) 29,31 zł za pojemnik 240 l,

c) 128,23 zł za pojemnik 1100 l,

d) 14,74 zł za worek 80 l,

e) 17,33 zł za worek 100 l.

§ 4. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych, w wyniku którego właściciel nieruchomości zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25% objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 293/XXVII/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »