| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 369/XXXV/13 Rady Miasta Żory

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 6n i art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 w terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację można składać w Urzędzie Miasta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do uchwały, w formacie PDF;

2) wypełniony formularz wraz z innymi dokumentami można przesłać jako załączniki do pisma ogólnego kierowanego do Urzędu Miasta poprzez platformę komunikacji publicznej EBOI lub ePUAP;

3) do podpisywania dokumentów dopuszcza się elektroniczny podpis kwalifikowany i podpisy elektroniczne zaufanie wydawane do platformy komunikacji EBOI i e-PUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr 314/XXVIII/12 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Uchwały Nr 369/XXXV/13
Rady Miasta Żory
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »